Tâm sự thầm kín

Hệ thống nhân vật

Martial Artist

pristontale.com.vn

Tổng quan

Martial Artist là một nữ chiến binh rất mạnh mẽ, nàng được tôi luyện từ nhỏ. Không ngại gian khó, nắng mưa giờ đây Martial Artist đã sỡ hữu sức mạnh đôi tay rất khủng khiếp. Sức sát thương đến từ đôi tay của Martial Artist có thể kết liễu địch nhân trong tích tắt.

Static point

Static ban đầu:

Strength: 26
Spirit: 9
Talent: 20
Agility: 20
Health: 24

Martial Artist là nhân vật chịu sự ảnh hưởng của Strength là chính. Lượng sát thương tạo ra phụ thuộc hoàn toàn vào điểm này. Vì vậy nếu muốn Martial Artist trở nên mạnh mẽ, hãy tăng điểm S thật nhiều. Nhưng đừng quên cân đối với cả Health để nhân vật của mình trở trên cân bằng hơn.

Kỹ năng

Đang cập nhật