pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

HỆ THỐNG CHẾ TẠO (CRAFTING)

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHẾ TẠO (CRAFTING)

Chế tạo có nghĩa là Chế tạo các vật phẩm Vũ khí / Phòng thủ Lvl 70 ~ 105.
Bạn có thể chế tạo Weapons/Armors/Robes/Shield/Orbs/Gauntlets/Boots/Armlets.
Để tiến hành chế đồ , bạn phải đến "Crafman Salon", Cô ấy ở Ricarten,
và bạn cần phải có những nguyên liệu và đặt toàn bộ nguyên liệu cần thiết vào ô chế tạo.

Việc chế tạo các iteam sẽ có tỉ lệ thất bại nhất định

CÁCH CHẾ TẠO

Bỏ tất cả nguyên liệu vào ô và Rune
Sau đó click vào Rune, bạn cũng sẽ cần một số vàng để tiến hành Rune.
Các Runes phải được thêm vào theo thứ tự như trong hình,
Dưới đây là 3 loại Rune 1, 2, 3

Dưới đây là công thức chế tạo item, bạn có thể tham khảo bảng bên dưới
Còn để chế tạo Runes bạn có thể tham khảo công thức tại 'Hướng dẫn Smelting'.

Nguyên liệu
CÔNG THỨC BẢN ĐỒ RƠI NGUYÊN LIỆU
Mythology Weapon/Armor Ice Mine
Deadly Weapon/Armor Serect Lab
Flame Weapon/Armor Ancient Weapon

CÔNG THỨC CHẾ TẠO VŨ KHÍ
KẾT QUẢ CUỘN CÔNG THỨC Rune 1 Rune 2 Rune 3
Level 120
Weapon
  Mythology
Weapon
Recipe
X 1
     Violet Rune X 1      Silver Rune X 1      Gold Rune X 1
Level 125
Weapon
  Deadly
Weapon
Recipe
X 1
     Silver Rune X 1      Gold Rune X 1      Light-Blue Rune X 1
Level 130
Weapon
  Flame
Weapon
Recipe
X 1
     Gold Rune X 1      Light-Blue Rune X 1      Deep-Blue Rune X 1

CÔNG THỨC CHẾ TẠO VŨ KHÍ
KẾT QUẢ Rune 1 Rune 2 Rune 3
Axe / Claw (A) (A) (A)
Hammer / Spear (A) (A) (B)
Bow / Javelin (A) (B) (A)
Sword / Dagger (A) (B) (B)
Staff / Phantom (B) (A) (A)
Brace / Stone (B) (A) (B)
Random (B) (B) (A)
Random (B) (B) (B)

CÔNG THỨC CHẾ TẠO ĐỒ PHÒNG THỦ
KẾT QUẢ CUỘN CÔNG THỨC Rune 1 Rune 2 Rune 3
Level 120
Defense
  Mythology
Armor
Recipe
X 1
     Violet Rune X 1      Silver Rune X 1      Gold Rune X 1
Level 125
Defense
  Deadly
Armor
Recipe
X 1
     Silver Rune X 1      Gold Rune X 1      Light-Blue Rune X 1
Level 130
Defense
  Flame
Armor
Recipe
X 1
     Gold Rune X 1      Light-Blue Rune X 1      Deep-Blue Rune X 1

CÔNG THỨC CHẾ TẠO ĐỒ PHÒNG THỦ
KẾT QUẢ Rune 1 Rune 2 Rune 3
Armor (A) (A) (A)
Robe (A) (A) (B)
Shield (A) (B) (A)
Orb (A) (B) (B)
Gauntlets (B) (A) (A)
Armlets (B) (A) (B)
Boots (B) (B) (A)
Random Defense (B) (B) (B)