pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Item siêu thị

Coin shop

Thông qua việc nạp thẻ, kinh doanh buôn bán trong game các bạn sẽ có được coin. Tất cả item Coin Shop sẽ được bán tại NPC - Tiểu thư Lena trong game.

Third Eye

Tỉ lệ rơi đồ tăng thêm 50%.

Recharge HP

Hấp thu máu đối thủ.

Recharge MP

Hấp thu mana của đối thủ.

Awell Power

Tăng cân nặng thêm 1000.

Awell Power 2

Tăng cân nặng thêm 2000.

Rebirth Scroll

Hồi sinh tại chỗ khi bị tử vong.

Jera

Dùng để thay đổi spec trang bị từ lv 0 ~ 120.

Aging stone

Tăng tỉ lệ thành công khi Aging.

Super Aging Stone

Tăng tỉ lệ thành công khi Aging.

Copper Ore

Loại bỏ khả năng mất trang bị khi Aging thất bại. Nhưng tỉ lệ thành công và thất bại vẫn được nguyên.

Elder Copper Ore

Loại bỏ khả năng mất trang bị khi Aging thất bại. Nhưng tỉ lệ thành công thất bại vẫn được nguyên.

Phoenix Pet 7D

- Hỗ trợ tấn công
- Tăng 20% Exp
- Tăng 30% tỉ lệ rơi đồ.

ExpUp 30%

Tăng 30% Exp

Mana Down

Giảm 30% MP khi dùng kỹ năng.

STM Down

Giảm STM khi dùng kỹ năng.

Training Stone A

Tăng 100% điểm thuần thục của tất cả kỹ năng Tier 1.

Training Stone B

Tăng 100% điểm thuần thục của tất cả kỹ năng Tier 2.

Training Stone C

Tăng 100% điểm thuần thục của tất cả kỹ năng Tier 3.

Superior Package

- Tỉ lệ rơi đồ tăng thêm 50%.
- Tăng thêm 40% Exp.

GoldPackage

- Tỉ lệ rơi đồ tăng thêm 40%.
- Tăng thêm 30% Exp.

HairTint Potion (N)

Thay đổi kiểu tóc.

HairTint Potion (O)

Thay đổi kiểu tóc.

HairTint Potion (P)

Thay đổi kiểu tóc.

HairTint Potion (Q)

Thay đổi kiểu tóc.

HairTint Potion (R)

Thay đổi kiểu tóc.