pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

PHÍM CƠ BẢN

phim co ban
# Chi tiết phím
1 Thanh trò chuyện. Nhấn Enter để kích hoạt thanh trò chuyện.
2 Nút "Thông báo" thể hiện những thông tin của bạn. Click vào để thay đổi thông qua 3 khung hiển thị.
3 Nút "Tất cả" là chế độ bao gồm tin nhắn từ tất cả các chế độ trò chuyện, chỉ những người gần bạn.
4 Nút "Clan" chỉ có Clan trò chuyện, cho những người trong Clan của bạn.
5 Nút "Party" gồm trò chuyện, tin nhắn, chỉ những người trong Party.
6 Nút "Mua bán" gồm trrò chuyện, tin nhắn về Mua bán để tất cả mọi người đều thấy nó.
7 Nút "Nói thầm" chỉ những thông điệp riêng tư và những người gần bạn mới thấy nó.
8 Thanh tiến trình hiển thị thời gian trong ngày. Ở phía bên trái là mặt trời, phía bên phải là mặt trăng. Mặt trời ở bên phải và thanh đầy đủ là giữa ban ngày. Mặt trăng bên trái và thanh đầy đủ là lúc nửa đêm.
9 Hiển thị kỹ năng chính (nhấp chuột trái) và kỹ năng thứ cấp (nhấp chuột phải).
A Ống Stamina. hiển thị điểm Stamina của bạn. (Kỹ năng và hoạt động sử dụng sức chịu đựng).
B Ống HP thể hiện có bao nhiêu điểm máu của bạn. Nếu nó cạn, bạn sẽ bị chết.
C Ống Mana thể hiện có bao nhiêu mana của bạn.
D Ống Điểm Kinh nghiệm (EXP) thể hiện thông tin và kinh nghiệm bạn đang tăng hoặc không.
E TNL (thể hiện %) trình bày tỷ lệ % bao nhiêu kinh nghiệm cần thiết cho cấp độ tiếp theo mà bạn có.
F Chứa potions và sử dụng potions bằng cách nhấn 1,2,3 .
G Chuyển chế độ: chạy / đi bộ, chế độ màn hình, bản đồ và bật / tắt.
H Nút thông tin nhân vật, items, kỹ năng, nhiệm vụ, cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở chúng: C, V, S, D, Q, X .
I Nút mua bán. Gửi một yêu cầu hay thông báo cho người bạn hoặc game thủ cùng chơi lựa chọn.
J Nút gửi party. Gửi một yêu cầu Party cho người bạn cùng chơi lựa chọn. Chênh lệch là 19 cấp độ.
K Nút kết bạn. Bổ sung thêm bạn vào sách bạn bè của bạn. (Danh sách bạn bè nằm trong cửa sổ cộng đồng: nhấn D để mở nó).
phim co ban
# Chi tiết phím
L Hòm đồ. Cửa sổ items trong kho nhấn (V) được đóng lại khi bạn chọn đóng.
M Thay đổi vị trí hòm đồ 1-2. Bạn cũng có thể bấm E để làm điều này. Nhấn để mở items nhiệm vụ.
N Gold của bạn. Bên phải là hiển thị số gold bạn có trong người. Bên trái là nút để thả gold ra đất, hoặc chuyển sang kho (nếu bạn đã mở các NPC kho ).
O Giới hạn trọng lượng. Nếu bạn có quá nhiều items trên hòm đồ, bạn không thể thực hiện nhiều hơn. Trọng lượng giới hạn tăng với mức độ và sức mạnh nhân vật của bạn.
P Khóa item trong kho. Cũng có thể được kích hoạt bằng cách nhấn Y. Khi item trong kho của bạn bị khóa, bạn không thể vứt ra đất và bạn không thể chạm vào các item trong kho của bạn, nó bảo vệ để bạn không bị mất items...
Q Chuyển đổi items. Cũng có thể được kích hoạt bằng cách nhấn W. Chuyển đổi giữa hai vũ khí của bạn. Nó cho phép bạn có hai thiết lập: một là vũ khí một tay + Shield ở một bên, và một vũ khí hai tay mạnh mẽ hơn ở phía bên kia.
R Amulets. Đặt Amulets của bạn ở đây, để tăng mana, regen mp, vv...
S Rings. Đeo ring vào đây để tăng sức chịu đựng, hp regen, vv..
T Sheltoms. Đặt một sheltom đây để biết thêm hp và mp regen.
U Bracelets. Mặt hàng này cung cấp cho bạn một số tấn công và phòng thủ đánh giá, nhưng cũng cho phép bạn chứa đựng số potions.
V Gauntlets. Mặt hàng này sẽ tăng phòng thủ, hấp thụ của bạn, và kháng độc.
W Boots. Mặt hàng này cũng tăng tính phòng thủ của bạn, nhưng cũng cho biết thêm tốc độ chạy của bạn.
X Vũ khí tăng cường sức mạnh của bạn khi đi train hoặc giao chiến với đổi thủ.
Y Armor tăng Defense và abs của bạn.
Z Shield hoặc Vũ khí. Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng một vũ khí hai tay, khi đeo Shield sẽ không thể được và nhớ rằng: (cẩn thận sẽ rớt items ra đất).