pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Tải game

Cấu hình yêu cầu

Vi xử lý
Intel Pentium 4 2.0GHz / AMD Athlon XP 2000 hoặc cao hơn
Card đồ họa
Hỗ trợ tất cả loại card onboard và card rời
Bộ nhớ RAM
Tối thiểu 4GB
Ổ cứng
Trống 4GB hoặc nhiều hơn
DirectX 9

Tải game

Tên phiên bản Kích thước Ngày cập nhật Hành động
Priston Tale Classic - New Version 3.06 GB 28/02/2024 Tải về

Cập nhật

Tên phiên bản Kích thước Ngày cập nhật Hành động
Patch update Classic 1094 50.8 Mb 13/07/2024 Tải về

Phần mềm hỗ trợ khác

Tên phiên bản Kích thước Ngày cập nhật Hành động
Auto Pro 3.7 2.9 Mb 29/06/2022 Tải về
Auto Made Mech Free 0.67 Mb 28/03/2021 Tải về