pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Thông báo

Bảo trì2023-02-06 08:57:27
Thông báo bảo trì lỗi một số ID không đăng nhập được

<Thông báo reset fix lỗi một số ID không thể kết nối máy chủ> Chào tất cả anh em Team GM nhận đc phản hồi sau quá trình fix lỗi của website có 1 vài ID nảy sinh lỗi không kết nối được game nên team tiến hành fix và cho reset vào 19h00 hôm nay Thời gian 19h00 - 19h20' ngày 06/02/2023 TEAM GM

Bảo trì2021-04-02 15:51:06
Bảo trì hệ thống 02/04/2021

Xin chào tất cả các bạn! Hiện tại hệ thống đang được bảo trì để nâng cấp, thời gian hoàn thành sẽ được thông báo cho các bạn sau việc nâng cấp hoàn thành. Và PRISTONTALE.COM.VN xin thông báo đến các bạn về những thay đổi trong các bản cập nhật sắp tới và lộ trình update cho các phiên bản kế tiếp. ...