Tâm sự thầm kín

Thông báo

Bảo trì2021-04-02 15:51:06
Bảo trì hệ thống 02/04/2021

Xin chào tất cả các bạn! Hiện tại hệ thống đang được bảo trì để nâng cấp, thời gian hoàn thành sẽ được thông báo cho các bạn sau việc nâng cấp hoàn thành. Và PRISTONTALE.COM.VN xin thông báo đến các bạn về những thay đổi trong các bản cập nhật sắp tới và lộ trình update cho các phiên bản kế tiếp. ...