pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Hệ thống game

HỆ THỐNG WEBSITE

HỆ THỐNG GAME

 • Cấp độ tối đa 120 / có thể hơn khi chạm mốc.
 • Hệ thống skill với đầy skill Tier 4.
 • Hệ thống đồ họa Full HD+ support 2k.
 • Hệ thống DirectX mới tương tích mọi phần cứng và VGA đời mới.
 • Hệ thống Hunter quest
 • Hệ thống Quest mới
 • Hệ thống Bless Caslte.
 • Hệ thống Aging tới +20, bắt đầu từ Lucidy.
 • Hệ thống Credit, ID game, Rank ID tiện ích nhanh chóng bảo mật.
 • Hệ thống siêu thị ingame trực tuyến 24/7 tự động.
 • Hệ thống Clan Shop (mua đồ bằng điểm clan khi thực hiện Q clan)
 • Hệ thống Battle Area theo 20h hàng ngày và boss thế giới
 • Hệ thống pet/ngọc được triệu hồi sẽ đi theo nhân vật (chỉ áp dụng trong map đc triệu hồi)
 • Hệ thống chuột phải để đưa items lên khi giao dịch, khi aging, mixing, bán items vào shop
 • Hệ thống check chỉ số Perfect của items (chỉ chuột vào items ấn phím Ctrl) để show chỉ số perfect all của items
 • Hệ thống thông báo age cấp cao khi thành công (bắt đầu từ cấp 10)
 • Hệ thống thông báo member đăng nhập vào game
 • Hệ thống daily gift : Hệ thống này hoạt động theo giờ vào mỗi 60'

HỆ THỐNG RANKING

 • Hệ thống Clan Bless Castle add dame/abs/evasion
 • Hệ thống Clan Bellatra add HP (200/100/50HP)
 • Hệ thống Top level Class add 50 hp/mp/stm
 • Hệ thống Top Battle Area (đấu sĩ) khi tham gia sự kiện Battle Area add 10% ATK POW
 • Hệ thống Top PvP (của Bless Castle) có hiệu ứng riêng, thông báo khi TOP tham gia Bless và add 150 HP/ 10% ATK POW

HỆ THỐNG VẬT PHẨM SIÊU THỊ

 • Hệ thống siêu thị tính giờ theo thời gian online.
 • Hệ thống thời gian siêu thị online sẽ bị đóng băng thời gian khi nhân vật về thành (Ricarten, Pillai và Bless Castle).
 • Hệ thống xóa vật phẩm siêu thị đang sử dụng (ấn phím delete chọn có để xóa)
 • Hệ thống Hair Style hoàn toàn mới tại coin shop.

HỆ THỐNG BLESS CASTLE

 • Yêu cầu cấp độ 80
 • Thời gian vào 21h~23h ngày thứ 7
 • Bless sẽ tự động trao cho các thành viên tham dự khi kết thúc BC (yêu cầu các thành viên phải đang có mặt tại map Bless Castle) 01 Silver bar + 01 EXP Potion 30% (1d) - (Comming soon)
 • Hệ thống lính có khả năng drop một số vật phẩm như Force, Sheltoms, items siêu thị
 • Top PvP sẽ tự động tính điểm K/D để có thông báo, hiệu ứng riêng cho nhân vật, đi kèm hiệu ứng tăng HP và dame

HỆ THỐNG AGING

 • Hệ thống Aging Max (+20) bắt đầu từ sheltom: Lucidy.
 • Weapon: Từ +1 tới + 9: min/max (+1); Từ +10 tới + 19: min/max (+2); riêng +20 trở lên: amin/max (+3).