Tâm sự thầm kín

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ CHO TÂN THỦ

Nhiệm vụ tân thủ (tại bảng O)

Xem ảnh minh họa từ trái qua phải

Đầu tiên Phím tắt để tắt/mở hệ thống Quest này là phím O

Hệ thống sẽ có 2 tab lớn là List Of Quest (danh sách các Quest được team GM đưa vào hoạt động) và Progress (thông báo trạng thái quest đã nhận và hoàn thành)

Tab List Of Quest có 2 tab nhỏ

Nhiệm vụ hàng ngày (là các quest sẽ được reset vào 0h sang ngày kế tiếp)

Nhiệm vụ đặc biệt (là các quest mỗi nhân vật chỉ được hoàn thành 1 lần duy nhất)

Các bạn cần chú một số điểm như các Quest có tên trùng (ví dụ Challenge [...tên boss] là chỉ có thể nhận được 1 trong các loại quest này, ví dụ hôm nay bạn nhận Challenge của boss Valento và hoàn thành rồi thì không thể nhận tiếp của chính nó và boss khác trong ngày hôm nay bắt buộc phải chờ qua 0h để có thể nhận lại. Cũng y hệt vậy bên bảng đặc biệt có Challenge [Bellatra][1], [2] và [3] hay Bless Castle [1], [2] và [3], Legend Boss [1], [2] và [3]

Chú ý tiếp theo là tại mục About kiểu Quest là solo (solo là bạn phải tự mình hoàn thành Quest) hay party (party là toàn bộ thành viên trong party của bạn đánh đều đc tính cho người có Quest)

Cấp độ yêu cầu cho việc nhận Quest (xin lưu ý với các bạn Newbie là có một số Quest dành riêng cho các bạn nhưng hạn chế level nhận đến level 99 nên các bạn phải hoàn thành trong đúng hạn level đó nếu không sẽ ko nhận được các bạn nhé)

Tại mục Objective là số lượng monster cần thiết để hoàn thành Quest

Tại mục Reward là phần thưởng cho Quest

Tab Progress có 2 tab nhỏ

Đang thực hiện (là bảng theo dõi quá trình thực hiện cũng như có thể hủy bỏ quest đang thực thi)

Đã hoàn thành (là bảng theo dõi các Quest đã thực hiện xong

Một số điểm các bạn cần chú ý là việc theo dõi quá trình Quest sẽ hiển thị tại bảng Objective tại tab Progress này

Khi nhiệm vụ được Hoàn thành phím Cancel sẽ được thay bằng nút Receive các bạn có nhấn vào để nhận được phần thưởng của Quest các bạn đã hoàn thành

Chú ý về các nhận Thưởng của hệ thống Quest này: các bạn sẽ nhận ngay Điểm Kinh Nghiệm, Coin, TimeCoin (các bạn có thể check bảng C và tại shop Lena và Alfred) vào nhân vật nhưng các loại vật phẩm như Gold, items siêu thị, vật phẩm khác thì cần các bạn ra gặp Nhà Phân Phối để nhận các phần thưởng này