pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

HỆ THỐNG LUYỆN KIM (SMELTING)

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LUYỆN KIM (SMELTING)

Luyện kim có nghĩa là bạn sản xuất ra Pha lê (Crytal), sau đó là Rune (A) hoặc (B) để chế tạo vật phẩm.
Nếu bạn muốn chế tạo một số Pha lê / Rune
Bạn phải đến gặp "Bậc thầy luyện kim Arad", Ông ấy đang ở Pillai.

Bạn cần 3 loại quặng cùng loại để luyện kim thành pha lê (Crytal).
Bạn cần 3 viên pha lê cùng loại để có thể luyện thành Rune.
Việc luyện kim Pha lê hoặc Rune sẽ có tỉ lệ thành công 100%.

CÁCH CHẾ TẠO

Thêm Quặng hoặc Pha lê vào ô có ghi Đá / Pha lê và Sheltom
Sau đó click vào dấu +, tất nhiên bạn cũng sẽ cần một số vàng để thực hiện việc này.

Ban có thể tham khảo các bảng dưới đây để tìm nơi có thể tìm thấy Quặng (Ores)
và làm thế nào để luyện chúng thành rune.

NGUYÊN LIỆU
QUẶNG (ORES) BẢN ĐỒ RƠI NGUYÊN LIỆU
Violet Ores Đền quỷ tầng 3
Silver Ores Đền quỷ tầng 3
Gold Ores Đền quỷ tầng 3
Light-Blue Ores Đền quỷ tầng 3
Deep-Blue Ores Đền quỷ tầng 3
Orange Ores Đền quỷ tầng 3
Red Ores Đền quỷ tầng 3
Green Ores Đền quỷ tầng 3

CÔNG THỨC LUYỆN KIM PHA LÊ (Crystal)
KẾT QUẢ QUẶNG YÊU CẦU SHELTOM YÊU CẦU
           Violet Crystal            Violet Ore X 3            Transparo X 1
           Silver Crystal            Silver Ore X 3            Murky X 1
           Gold Crystal            Gold Ore X 3            Devine X 1
           Light-Blue Crystal            Light-Blue Ore X 3            Celesto X 1
           Deep-Blue Crystal            Deep-Blue Ore X 3            Mirage X 1
           Orange Crystal            Orange Ore X 3            Inferna X 1
           Red Crystal            Red Ore X 3            Enigma X 1
           Green Crystal            Green Ore X 3            Bellum X 1

CÔNG THỨC LUYỆN KIM RUNE
KẾT QUẢ PHA LÊ YÊU CẦU SHELTOM YÊU CẦU
           Violet Rune (A) or (B)            Violet Crystal X 3            Murky X 1
           Silver Rune (A) or (B)            Silver Crystal X 3            Devine X 1
           Gold Rune (A) or (B)            Gold Crystal X 3            Celesto X 1
           Light-Blue Rune (A) or (B)            Light-Blue Crystal X 3            Mirage X 1
           Deep-Blue Rune (A) or (B)            Deep-Blue Crystal X 3            Inferna X 1
           Orange Rune (A) or (B)            Orange Crystal X 3            Enigma X 1
           Red Rune (A) or (B)            Red Crystal X 3            Bellum X 1
           Green Rune (A) or (B)            Green Crystal X 3            Ordo X 1
Chú ý: Việc luyện kim Runes (A) hay (B) sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên.