pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Hệ thống nhân vật

Magician

pristontale.com.vn

Tổng quan

Magician là một phù thủy tài ba, Anh tinh thông phép thuật, mượn sức mạnh của ngũ hành để chế ngự cũng sát thương kẻ địch. Với tập hợp những kỹ năng bulf hộ thân lợi hại và 1 loạt kỹ năng sát thương trên diện rộng. Magician dường như là nhà vô địch trong PVE.

Static point

Static ban đầu:

Strength: 16
Spirit: 29
Talent: 19
Agility: 14
Health: 21

Magician là nhân vật chịu sự ảnh hưởng của Spirit là chính. Lượng sát thương tạo ra phụ thuộc hoàn toàn vào điểm này. Vì vậy nếu muốn Magician trở nên mạnh mẽ, hãy tăng điểm Spirit thật nhiều. Nhưng đừng quên cân đối với cả Health để nhân vật của mình trở trên cân bằng hơn.

Kỹ năng

Dưới đây là một số kỹ năng phụ trợ và sát thương chính của Magician.

Energy Shield
Diastrophism
Meteorite