Tâm sự thầm kín

Sự kiện

Sự kiện21-03-2021 07:07:44
Thông báo cập nhật tháng 3
pristontale.com.vn

Thông báo Update tháng 3

Xin chào các chiến binh
Thắm thoát mùa hè sắp đến rồi, hãy cùng PRISTONTALE.COM.VN tham gia MINI UPDATE nhé.

Nội dung mini update

Nhiệm vụ hỗ trợ tân thủ

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho game thủ mới, nên update lần này đội ngũ BQT PRISONTALE.COM.VN quyết định xây dựng chuỗi nhiệm vụ hỗ trợ trang bị cho các bạn. Các chuỗi nhiệm vụ này các bạn có thể tìm thấy ở bảng nhiệm vụ đặc biệt (Phím tắt O).

Tương ứng theo từng mốc Lv, khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phần thưởng trang bị tương ứng.
Lưu ý: Mỗi nhiệm vụ chỉ được làm 1 lần duy nhất. Cụ thể như sau:

 • [80] Wyvern : mở ra full set phòng thủ 80D
 • [100] Phoenix : mở ra full set phòng thủ 100
 • [105] Frenzy : mở ra full set phòng thủ 105
 • [110] Highlander: mở ra full set phòng thủ 110

Nhiệm vụ thử thách (Quest Challenge)

Bên cạnh Quest hỗ trợ các game thử mới, PRISTONTALE.COM.VN cũng cập nhật nhiệm vụ thử thách với rất nhiều EXP và phần thưởng giá trị cho các bạn hoàn thành nhiệm vụ này. Chi tiết nhiệm vụ các bạn có thể tìm thấy tại bảng nhiệm vụ Chanllenge (Phím tắt O - Funny Summer) nhé.
Lưu ý: Nhiệm vụ này mỗi nhân vật chỉ được làm 1 lần duy nhất. Và phần thưởng sẽ là:

 • 550 tỷ EXP
 • 01 Exp 100% 7 ngày
 • 01 Hell cánh 7 ngày
 • 50 triệu gold

Nhiệm vụ đua TOP sự kiện EXP (Daily Quest)

Ngoài việc train EXP ở các map, các bạn cũng có thể làm nhiệm vụ đua TOP để tăng lượng EXP kiếm được nhanh hơn. Qua đó có thể đạt được vị thứ cao hơn trong bảng xếp hạng đua TOP EXP. Cụ thể PRISTONTALE.COM.VN sẽ đưa vào 2 nhiệm vụ cho các bạn.

1 là Event EXP TOP

Chi tiết:
- Tiêu diệt 01 Boss Tula
- Tiêu diệt 20 Big IBomber tại công viên thủ lệ
- Phần thưởng: 30 tỷ Exp.

2 là Event EXP Challenge

Chi tiết:
- Đi train tại map 130 để hoàn thành 100 EXP Lizardfolk
- Săn sự kiện Hắc ám trỗi dậy để hoàn thành 15 Event IElite
- Tiêu diệt 25 ICE Serpent tại Mỏ đá băng
- Phần thưởng: 55 tỷ Exp.

Sự kiện của Mini update tháng 3

 • Sự kiện gia tăng điểm EXP

  - Bắt đầu từ 15h 21/03/2021 ~ 23h 31/03/2021 toàn bộ điểm EXP sẽ được x4
  - Từ 18h đến 22h điểm kinh nghiệm tại các map cho newbie sẽ được x6 (đặc biệt chủ nhật sẽ x8)
  - Chủ nhật điểm EXP sẽ được x6 toàn map
  - Sự kiện Hắc ám trỗi dậy sẽ được x2 tỷ lệ xuất hiện (lịch sự kiện các bạn tham khảo trang sự kiện)
 • Sự kiện Hulk và Argos nổi loạn

  - Bắt đầu từ 15h 21/03/2021 ~ 23h 31/03/2021 Hulk và Argos đã nổi loạn các bạn có thể truy bắt
  - Drop: gold, mana, force orb, sheltoms và Butterfly wing
 • Sự kiện đua TOP EXP

  Phần thưởng của Top 11x:
  - 01 items 115 ns
  - 01 Aging 18 stone (đá đặt để age 1 lần từ clean lên thẳng cấp 18)
  - 01 items 115 ns
  - 01 Aging 14 stone (đá đặt để age 1 lần từ clean lên thẳng cấp 14)

  Phần thưởng của Top 12x:
  - 01 items 115 clean
  - 01 Aging 18 stone (đá đặt để age 1 lần từ clean lên thẳng cấp 18)
  - 01 items 115 clean
  - 01 Aging 14 stone (đá đặt để age 1 lần từ clean lên thẳng cấp 14)

  Phần thưởng của Top 13x:
  - 01 items 115 age 15
  - 02 Aging 18 stone (đá đặt để age 1 lần từ clean lên thẳng cấp 18)
  - 01 items 115 age 15
  - 01 Aging 14 stone (đá đặt để age 1 lần từ clean lên thẳng cấp 14)

  Phần thưởng của Top 13x:
  - 01 items 115 age 17
  - 02 Aging 18 stone (đá đặt để age 1 lần từ clean lên thẳng cấp 18)
  - 01 items 115 age 17
  - 01 Aging 14 stone (đá đặt để age 1 lần từ clean lên thẳng cấp 14)
 • Sự kiện TOP Tiêu coin Funny Summer

  Bắt đầu từ 15h 21/03/2021 ~ 23h 31/03/2021 hệ thống sẽ ghi nhận lại toàn bộ lịch sử tiêu coin của các ID và tiến hành phân top tiêu coin

  Phần thưởng của Top 1:
  - 01 items 120 perfect
  - 03 Aging 18 stone
  - 01 Demoniac Wing

  Phần thưởng của Top 2:
  - 01 items 120 clean
  - 01 Aging 18 stone
  - 02 Aging 14 stone

  Phần thưởng của Top 3:
  - 01 items 120 ns
  - 01 Aging 18 stone

  Phần thưởng của Top 4:
  - 01 items 115 perfect
  - 01 Aging 14 stone

Xin gữi đến tất cả chiến binh của PRISTONTALE.COM.VN lời cảm ơn và lời chúc may mắn nhất!

Thân ái!
TEAM GM