Tâm sự thầm kín

Bảo trì

Bảo trì02-04-2021 15:51:06
Bảo trì hệ thống 02/04/2021
pristontale.com.vn 20-11

Xin chào tất cả các bạn!

Hiện tại hệ thống đang được bảo trì để nâng cấp, thời gian hoàn thành sẽ được thông báo cho các bạn sau việc nâng cấp hoàn thành.
PRISTONTALE.COM.VN xin thông báo đến các bạn về những thay đổi trong các bản cập nhật sắp tới và lộ trình update cho các phiên bản kế tiếp.

Lộ trình update

  • 02/04: Cập nhật bảo dưỡng và nâng cấp đường truyền của máy chủ
  • 04/04: Tiến hành tắt sự kiện đua top EXP, tắt và fix lại sự kiện Công viên Thủ Lệ (sẽ có thông báo lại về việc mở lại sau)
  • 05/04: Tiến hành hiệu chỉnh (xóa đi toàn bộ dữ liệu Quest hunter) hệ thống Quest tại bảng O sẽ được clear đi hoàn toàn để code lại hệ thống Quest mới cho phù hợp với các mốc level hiện giờ (kể cả về newbie, hay challenge, hay XP top level)

Xin các bạn lưu ý trong vài ngày hãy hoàn thành hết các Quest còn chưa hoàn thành vì sau đó sẽ bị clear đi toàn bộ

Nội dung update

  • Fix lại hệ thống wing (cánh) đang lỗi hiển thị làm dis game nhiều hơn khi bay core (tạm sẽ ẩn hiển thị của cánh còn về hiệu năng chỉ số được add vẫn sẽ có bình thường)
  • Hiệu chỉnh lại event Hắc Ám Trỗi Dậy (tạm sẽ ngắt sự kiện này để fix lại 1 số lỗi game trong sự kiện này, sẽ mở lại khi fix xong)
  • Update về lại về cấp độ học skill không mất gold, nâng giới hạn học skill không mất gold lên cấp 110, sẽ Add Quest để ae có thể làm cùng với các nhiệm vụ side quest để thuận tiện trong việc kiếm items và 1 phần gold khởi điểm khi chơi game
  • Sự kiện công viên thủ lệ sẽ được tắt để fix lại vấn đề gây xung đột hệ thống làm dis all khi start sự kiện này

Thời gian bảo trì và cập nhật hệ thống sẽ được update liên tục để các bạn nắm bắt.

Xin chân thành cảm ơn các bạn và xin lỗi về sự bất tiện này.
Thân ái!
TEAM GM