pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Bảo trì

Bảo trì06-02-2023 08:57:27
Thông báo bảo trì lỗi một số ID không đăng nhập được

<Thông báo reset fix lỗi một số ID không thể kết nối máy chủ>

  • Chào tất cả anh em

Team GM nhận đc phản hồi sau quá trình fix lỗi của website có 1 vài ID nảy sinh lỗi không kết nối được game nên team tiến hành fix và cho reset vào 19h00 hôm nay

  • Thời gian 19h00 - 19h20' ngày 06/02/2023

TEAM GM