pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Cập nhật

Cập nhật26-03-2023 11:34:48
Thông báo update phiên bản 1038

Chào anh em

Team GM xin thông báo bảo trì update phiên bản cập nhật 1038

  • Update Nhiệm vụ cấp 65

  • Update phần thưởng nhiệm vụ add 25 ATK min/max

  • Update nhận nhiệm vụ tại Tu sĩ trước cửa đền quỷ

  • Yêu cầu : cấp độ 65 và hoàn thành các nhiệm vụ trước đó

Thông tin về Quest 75 sẽ update và hoàn thiện trong phiên bản sau

(xin lưu ý anh em chú ý các bài viết vì team sẽ hoàn thiện đến Quest 115)

Thời gian : 18h30' ~ 18h45' 26/03/2023

Xin cảm ơn

Team GM