pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Cập nhật

Cập nhật05-04-2023 13:32:48
Thông báo cập nhật phiên bản và Quest 75

 

Chào anh em

Team GM thông báo update Quest 75 mới được cập nhật, một số thông tin về Quest như sau :

  • Yêu cầu : Đạt cấp độ 75, hoàn thành Quest 65

  • Nhiệm vụ : đánh các loại quái được chỉ định theo giai đoạn của nhiệm vụ

  • Phần thưởng : Heart Of Glory (tăng 100 Defense, Tăng 1.0 Abs,tăng 50 HP/MP/STM Vĩnh cửu)

  • NPC giao nhiệm vụ : Hiệp sĩ Derik tại Ricarten

Mọi thắc cần giải đáp và các lỗi (nếu có) các bạn có thể liên hệ với TEAM GM để xử lý

Xin cảm ơn

TEAM GM