pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Cập nhật

Cập nhật19-04-2023 15:51:16
CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN QUEST LV 10 ~ 75

Lời nói đầu tiên, Team GM xin gữi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn bộ game thủ yêu quý, đã, đang và sẽ tham gia game tại pristontale.com.vn.

Team GM đã phát triển và đưa vào hệ thống side quest classic từ lv 10 ~ 75, tất cả đã được cập nhật vào game và hướng dẫn nhiệm vụ cũng đã được cập nhật trên website, ở mục hướng dẫn.
Sắp tới, Team sẽ tiếp tục phát triển và đưa vào thêm nhiều nhiệm vụ khác để phục vụ các bạn.

Thân ái!
TEAM GM