pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Cập nhật

Cập nhật18-07-2023 16:09:32
Thông báo cập nhật phiên bản 1052

 

Chào anh em

TEAM GM xin thông báo phiên bản 1052

  • Thay đổi Launch nên phiên bản này bắt buộc UPDATE tay nhé anh em

  • Cải thiện chỉnh sửa hệ thống

  • Hiệu chỉnh lại line mạng

  • Chuẩn bị chạy sự kiện

Xin anh em chú ý tải file update theo đường dẫn :

Download - MEGA

Xin cảm ơn

TEAM GM