pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Sự kiện

Sự kiện05-11-2023 14:52:39
Thông báo Tuần lễ Sự kiện "The experience"

Chào 500 anh em

Team GM xin gửi đến cho anh em tuần lễ 1 với các sự kiện của "Experience" sau:

Thời gian : 0h 06/11 ~ 23h59 12/11

Sự kiện

 • Event Bí Ngô : khi săn anh em có thể kiếm được Ngọc Triệu Hồi Boss, Thú Cưỡi và nhiều phần quà khác
 • Event Molly: sẽ có tỷ lệ drop items 1x ~ 5x cho ae newbie
 • Event Morif : sẽ có tỷ lệ ra sheltoms, Ngọc triệu hồi boss

EVENT ĐUA TOP EXP CHO CÁC CẤP 5X (50~68) , 7X (69~88) , 9X (89~98) , VÀ 10X (99+) TRỞ LÊN

Cấp 5x 7x:

 • Top 1 (áp dụng 5x 7x) : 01 items 90 spec age 13
 • Top 2 (áp dụng 5x 7x) : 01 items 90 spec age 10
 • Top 3 (áp dụng 5x 7x) : 01 items 90 clean spec

Cấp 9x :

 • Top 1 (áp dụng 9x) : 01 items 100 clean spec + 50 mil gold
 • Top 1 (áp dụng 9x) : 01 items 100 clean spec
 • Top 1 (áp dụng 9x) : 01 items 100 ns

Cấp 10x :

 • Top 1 (áp dụng 10x+) : 01 vật phẩm cấp độ 100 age 12
 • Top 2 (áp dụng 10x+) : 01 vật phẩm cấp độ 100 age 8
 • Top 3 (áp dụng 10x+) : 01 vật phẩm cấp độ 100 clean

Event bonus nạp và top nạp coin

Trong thời gian 0h 06/11 ~ 23h59' 12/11 Hệ thống sẽ bonus 30% nạp coin cho ATM Visa và 10% cho thẻ cào

Trong thời gian sự kiện website sẽ tính lượng điểm MP tăng của các ID để tiến hành tính top của sự kiện và tiến hành trao thưởng khi sự kiện kết thúc

 • Top 1 : 01 áo tạo hình Leader [name] suit (đặt tên theo nhân vật) 01 Valhalla Ring hoặc Fenyx Amulet (chọn 1 trong 2 vật phẩm), 01 đá age 100% tỷ lệ áp đụng dưới cấp 18, 01 đá age lên thẳng cấp 14 và 02 lần cơ hội Backup items age (bao gồm cả thất bại và -1 -2, nhưng không được back sheltoms)
 • Top 2 : 01 Valhalla Ring hoặc Fenyx Amulet, 01 đá age 100% tỷ lệ áp đụng dưới cấp 18 và 01 lần cơ hội Backup items age (bao gồm cả thất bại và -1 -2, nhưng không được back sheltoms)
 • Top 3 : 01 Valhalla Ring hoặc Fenyx Amulet và 01 đá age 100% tỷ lệ áp đụng dưới cấp 18.

Event ngẫu nhiên và may mắn

 • Người đăng nhập đầu tiên trong ngày - 01 EXP 7D
 • Người nhặt đồ đầu tiên trong ngày - 01 Thần nhãn 7D
 • Người die đầu tiên trong ngày - 05 Bùa hồi sinh
 • Thẻ nạp (100c+) đầu tiên trong ngày - 01 Pet tạo hình mới
 • Người lên level đầu tiên trong ngày - 01 Phoenix Pet 7d

Xin lưu ý event này chỉ áp dụng cho 3 ngày là : Thứ 3, Thứ 5 và thứ 7

Xin cảm ơn

Thân ái!
TEAM GM